Bosanske rijeke teku…

Bosanske rijeke teku…

Bosna i njene rijeke

Slika planete zemlje gledana iz svemira ima strukturu živog bića. Vide se organi (kontinenti), tjelesna tečnost (plazma, limfa)u vidu mora, i posebno rijeke, krvne žile. Slična je i građa drveta, ili samo jednog lista. Svugdje je isti princip gdje tečnost, to jest voda, ima glavnu ulogu. Ona kruži u drvetu, ide iz korijena, do lista gdje se isparava, pa ponovo kišom, snijegom, rosom stiže u korijen. Voda kruži i u atmosferi, isparava se iz zemlje i vraća na zemlju padavinama. Tečnost kruži i u čovjeku i u životinji, pijemo vodu, ispuštamo je natrag mokraćom i znojem.

U životu ljudi voda je od presudne važnosti. Zato su naseobine pravljene uz rijeke.  U Evropi su glavni putevi išli dolinama rijeka, i najveći gradovi nastali uz najvažnije rijeke. Uzmimo samo Rajnu i Dunav. Na Rajni od Bazela do Amsterdama i Rotterdama imamo žilu kucavicu Evrope, a na Dunavu takođe, od Ulma, preko Beča, Budimpešte, Beograda, drugu žilu. Tako je i u većini zemalja, gdje je uz nekoliko glavnih rijeka smješten glavni ljudski i ekonomski potemcijal zemlje. Ali su rijeke i razdvajale drzave i narode i danas su najcesca prirodna granica medju drzavama.

 .

 

Ako uzmemo mjesta, gradove u Bosni, vidjećemo da je rijetko koje mjesto bez rijeke. To su samo planinska mjesta gdje se preživljavalo od stočarstva i sječe šume i gdje nikad nije neki pravi grad postao. Tako imamo Sokolac, Han Pijesak, Nevesinje, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Glamoč, Vlasenicu, Posušje, Ljubinje, Gacko, Pale, i još neka, sve uglavnom uboga i zabita mjesta, oličenja dinarske zaostalosti, koja su se jedino iskazala u posljednjem ratu protiv gradova, kada su neka od ovih mjesta postajala i glavni gradovi šumskih republika.

 

Dvije glavne žile u Bosni su Bosna i Neretva, duž kojih je vodio i vodi i danas glavni put koji spaja Panonsku niziju i Mediteranski bazen, odnosno Slavoniju i Jadransko more.Uz rijeku Bosnu i njene pritoke u gornjem toku je stvoreno jezgro srednjovjekovne bosanske države. Bosna Srebrena, franjevačka provincija, srce Bosne, a franjevci su njeni ljetopisci i kulturni čuvari. Oni su svojim samostanima u Kreševu, Fojnici, Kraljevoj Sutjesci i Gučijoj Gori obilježili njenu posebnost, isto kao što su joj bogumilska groblja stećaka dala vjerodostojnost. Grad Visoko, ne slucajno sjediste bosanskih kraljeva, je prirodni centar područja koje danas geografi nazivaju “Sarajevsko-zenička zavala”, kraj između Zenice i Sarajeva u pravcu jug-sjever,a između Travnika i Vareša i Olova u pravcu zapad-istok, gdje je prirodna pitomina sa obiljem rijeka, formirala ranu i od drugih susjeda izdvojenu civilizaciju. Prirodni kanjoni i planinski prevoji činili su prilično nedostupnim ulazak u ovu zemlju. Sa Sjevera je klisura Bosne i staro utvrđenje Vranduk, te visoki Vlašić. Sa Zapada je to planinski prevoj Komar, preko koga se ipak preljevao uticaj na dolinu Vrbasa. Sa Istoka su planine Ozren i Romanija, Ravan i Konjuh te stari grad Hodjed na ulasku u kanjon Miljacke. Sa juga su visoke planine Trebević, Jahorina, Treskavica, a sa Zapada Bjelašnica, Bitovnja, Vranica. Između Bitovnje i Bjelašnice je relativno niska Ivan planina preko koje je bio i ostao spoj Bosne sa Hercegovinom.Ove planinske mase su izvorišta niza rijeka koje se slivaju u ovu dolinu, Miljacke, Željeznice, Zujevine, Tilave, Dobrinje, Lepenice, Fojnice, Stavnje, Ribnice, Trstionice i drugih manjih, koje se sve ulijevaju u glavnu maticu, rijeku Bosnu, po kojoj je i cijela zemlja dobila ime.

Od ovog srca zemlje preko prevoja i klisura rječica širila se zemlja Bosna dalje u dolinu Vrbasa, Une i Drine. Uz Sarajevo, Fojnicu, Kreševo, Visoko i Travnik, nastali su i Banja Luka, Jajce, Bihać, Livno, Višegrad, Foča, Mostar, Trebinje, Tuzla i Doboj. Nastalo je jedno prirodno šire okruženje, usko srce uz gornji tok Bosne se proširilo u veliko srce ograničeno velikim prirodnim preprekama, Savom na sjeveru,  Dinarom i njenim ograncima na zapadu, te rijekom Drinom na istoku, visokim planinama  Maglićem , Volujakom i Orjenom na jugoistoku.Nastala je jedna zemlja, prava zemlja Bosna i Hercegovina, od Save do mora i od Une do Drine.

Share